Wie is 'van hezel hrd-advies'?

Ik ben inmiddels  meer dan twintig jaar werkzaam in het vakgebied van Human Resourches Development. Mij verveelt het nooit. Ik sta voor de uitdaging medewerkers het beste uit zichzelf te laten halen. Je kunt mensen niet dwingen slim te zijn, ik ondersteun organisaties bij het stimuleren van een klimaat, waar leren deel uitmaakt van het dagelijkse werk, waar medewerkers hun (nieuw verworven) kennis expliciteren en delen met collega's, waar best practices voor het voetlicht gebracht worden, waar successen gevierd worden en van missers geleerd.

Bij iedere opdracht is het  vertrekpunt inzicht te krijgen in de overtuigingen en daarmee samenhangend (werk)gedrag van de ander(en), als voorwaarde voor beweging en verandering. Mij verplaatsen in de  medewerker, kennis van de organisatie en de bedrijfscultuur zijn daarbij behulpzaam.  Mede om die reden zijn langdurige, intensieve samenwerkingsrelaties met opdrachtgevers een succesfactor in mijn rol als adviseur, ontwerper, trainer, coach en opleider.

Door mijn gedrevenheid en enthousiasme stimuleer ik anderen hun grenzen te verleggen. Confrontatie schuw ik niet, door schade en schande heb ik geleerd dat confronteren effectief is als de relatie intact blijft. Dit veronderstelt eerst begrijpen alvorens begrepen te worden. Mijn loyaliteit blijkt uit langdurige werkrelaties met klanten. Om aan vragen van mijn opdrachtgevers te kunnen voldoen, werk ik nauw samen met een aantal specialisten en vakgenoten. Niet alleen tijdens een opdracht, maar ook daarbuiten werken we aan de professionalisering van ons vak. Sommige vormen van samenwerking zijn geformaliseerd (partners: Allign, IVO Nederland, Thissen Consult, Bours Consulting, Teamovation)  

Opleiden en ontwikkelen is mijn passie, niet enkel in mijn werk. De voetbalvereniging waar ik voorzitter van ben geweest, heeft, in de periode  van mijn voorzitterschap, de Rinus Michels Award voor de (amateur) voetbalvereniging met de beste jeugdopleiding van Nederland gewonnen, een resultaat waar ik nog steeds trots op ben.

Henk van HezelKlikt u hier om mijn cv te bekijken.